4_A CONTORNA

A CONTORNA | EL CONTORNO | THE ENVIRONMENT

Nesta previlixiada cotorna rural, a poucos metros do Xirimbao, podemos cruzar o río Ulla pola ponte colgante, ou descendelo facendo rafting case ata a imprescindible vila de Padrón. MU emprazase na comarca de Santiago de Compostela, a cal se encontra a 15 minutos en coche. Tamén é un fantastico punto de partida para descubrir O Barbanza ou as Rías Baixas e as súas fermosas praias.

En este privilegiado entorno rural, a pocos metros del Xirimbao, podemos cruzar el río Ulla por el puente colgante, o descenderlo haciendo rafting casi hasta la imprescindible villa de Padrón. MU está localizado en la comarca de Santiago de Compostela, la cual se encuentra a 15 minutos. También es un fantastico punto de partida para descubrir O Barbanza o las Rías Baixas y sus hermosas playas.

In this beautifully situated rural environment, one can witness the early morning mists over the river Ulla evaporating into golden sunshine; you could then cross the river by the suspension bridge at O Xirimbao and descend into the small pueblo of Herbón, land of the Padrón pepper, and key town on the Camino de Santiago. The cabins are located in the shire of Santiago de Compostela only 15 minutes from the city centre and its lively café bar culture. They are also the starting point to discover the beautiful beaches and coastline around O Barbanza, a mere 30 minutes by car.

Facer | Hacer | Do: rafting no río Ulla, Santiago de Compostela, Teo, O Baixo Ulla, Terras de Iria, Casa de Rosalía, Museo Camilo José Cela, O Barbanza, Ruta da Camelia

Xantar | Comer | Eat: A Senra, Fogar do Santiso, Casa Pernas